Krótko: Wszechświat jest wielki. Wszystko zrobiłoby się bardzo, bardzo małe. Dłużej: Promień widzialnego wszechświata to około metra. Promień Ziemi wynosi metra. Iloraz promienia wszechświata i promienia Ziemi jest równy: . Zatem wszystkie interesujące nas wielkości musimy podzielic przez tę wartość. Kilka ciekawych wartości: Ziemia ma teraz promień ok. 0.1 pikometra, czyli jest 500 razy mniejsza…