Genewa, 5 IV 2015: Po dwóch latach intensywnych prac i miesiącach przygotowywań,  wielki zderzacz hadronów (LHC) znów działa. Naukowcy wyłączyli go 14 lutego 2013 roku, aby wykonać niezbędne prace konserwacyjne i podnieść maksymalną moc urządzenia.  Dotychczas zderzano tam protony z energią dochodzącą do 8 TeV. Niebawem, jeśli testy potwierdzą sprawność wszystkich elementów, naukowcy chcą zderzać cząstki…