Czy Księżyc jest pozostałością zderzenia planet?

LRO WAC Nearside Mosaic" by NASA/GSFC/Arizona State University

Jak powstał Księżyc?

Teorii opisujących powstanie ziemskiego satelity jest co najmniej kilka. Sprawdźmy skąd wziął się Księżyc. Czy to oderwany kawałek Ziemi czy przechwycone przez Ziemię inne ciało niebieskie?

Teoria odszczepienia

Zaproponowana przez syna Karola Darwina teoria odszczepienia zakłada, że Księżyc to fragment wczesnej Ziemi, który uległ odczepieniu na skutek szybkiego ruchu wirowego Ziemi. Przyjmowano, że Ocean Spokojny jest czymś w rodzaju blizny po tym zdarzeniu. Dziś wiemy juz jednak, że skorupa oceaniczna, która tworzy basen oceanu jest dużo młodsza od księżyca, a zatem nie może być pozostałością po procesie oderwania się Księżyca od Ziemi. Teoria ta, nie wyjaśnia też momentu pędu układu Ziemia – Księżyc.

Teoria przechwycenia

Według tej teorii w pełni ukształtowany Księżyc miałby zostać przechwycony przez pole grawitacyjne Ziemi i zatrzymany już na zawsze. Mało prawdopodobne. Bliskie spotkanie dwóch dużych obiektów w przestrzenie kosmicznej raczej doprowadziłoby do zderzenia, lub takiej zmiany trajektorii tych obiektów, że już nigdy by się nie spotkały. Zeby rozważać poprawność tej teorii należałoby przyjąć, że wczesna Ziemia otoczona była gęstą atmosferą, która wyhamowałaby pędzący w jej kierunku Księżyc. Całkiem możliwe, że w taki sposób powstały księżyce Jowisza i Saturna, ze względu na nieregularności w ich orbitach. Jednak w przypadku Ziemi, teoria ta wydaje się być mało wiarygodna.

Teoria koakrecji

Zgodnie z tą hipotezą, Ziemia i Księżyc powstały jako układ podwójny na etapie tworzenia się planet z z pierwotnego dysku akreacyjnego Układu Słonecznego. Wówczas oba ciała powstałyby z tego samego materiału, a zatem powinny mieć ten sam skład pierwiastkowy i izotopowy. Niestety tak nie jest. Zawartość np. żelaza na Księżycu jest znacznie niższa niż na Ziemi.

Skąd zatem wziął się księżyc?

Obecnie, najbardziej prawdopodobny scenariusz powstania księżyca opisuje

teoria wielkiego zderzenia

Według niej Księżyc powstał w wyniku zderzenia młodej Ziemi z planetą wielkości Marsa. Jak to mogło wyglądać? Zobaczcie na poniższej animacji. Jest to wynik symulacji komputerowych przeprowadzonych przez astrofizyka Panią Robin M. Canup.

View post on imgur.com

W nieco bardziej artystycznej formie proces powstawania Księżyca można zobaczyć na filmie od Discovery Space.

Całość jest na pewno widowiskowa i całkiem prawdopodobna. Jednak i ta teoria nie wyjaśnia wszystkiego. Wśród luk wymienia się między innymi, to że na Ziemi nie ma śladu po oceanie magmy który powinien powstać po takim zderzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.