Gdyby Słońce nie było Słońcem

Jak wyglądałoby niebo z powierzchni Ziemi, gdyby Słońce zostało zastąpione inną  gwiazdą? Poniżej kilka przykładów takiej hipotetycznej zamiany. Na obrazkach zamieszczone są nazwy gwiazd i porównanie ich mas do masy oryginalnego Słońca. Co najmniej w kilku przypadkach krajobraz Ziemi powinien zostać uzupełniony o płomienie i płonącą lawę.

tYfDNmU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.