Archiwum prognoz rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce

Ta strona zawiera archiwalne wykresy i prognozy

Aktualne prognozy znajdują się TU

 • 14.09.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 74529 przypadków i była o 1553 przypadków niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (76082).

  Występująca drugi tydzień z rzędu znaczna rozbieżność między prognozą a stanem faktycznym jest efektem kolejnego zmniejszenia się liczby raportowanych codziennie przypadków.  Średnia liczba zakażeń dziennie w minionym tygodniu wyniosła 475 przypadków i była niższa od wartości z poprzedniego tygodnia (565) jak i średnich z czterech poprzedzających tygodni gdy były to wartości około 700 nowych zakażeń każdego dnia. Nadal jednak nie udało nam się zejść poniżej średniej około 360 przypadków dziennie, która utrzymywała się od połowy kwietnia do końca lipca.

   

  W minionym tygodniu liczba nowych przypadków stwierdzanych każdego dnia była niższa od liczby stwierdzanych przypadków nieaktywnych (wyzdrowień i zgonów). Sytuacja ta jest kontynuacją zaobserwowanego w ubiegłym tygodniu, po ponad miesięcznej przerwie, spadku liczby przypadków aktywnych. Jednak, w porównaniu z ubiegłym tygodniem, dynamika tych zmian jest mniejsza. Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu ostatnich 7 dni stanowiła 0.56 liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 0.44).

   

  W minionym tygodniu w prawie wszystkich województwach nastąpił spadek liczby przypadków aktywnych. Wyjątek stanowiły 4 województwa. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu były to kujawsko-pomorskie i podlaskie, dołączyły do nich jednak opolskie i warmińsko-mazurskiej. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  małopolskie 6.41 26.01
  mazowieckie 6.07 19.3
  pomorskie 4.18 13.4
  kujawsko-pomorskie 2.73 7.85
  podlaskie 2.73 12.45
  podkarpackie 2.71 13.9
  wielkopolskie 2.44 18.25
  świętokrzyskie 2.34 13.2
  śląskie 2.29 46.82
  opolskie 2.29 18.48
  dolnośląskie 2.23 15.1
  łódzkie 2.06 22.92
  warmińsko-mazurskie 2.02 7.54
  lubelskie 1.35 8.76
  zachodniopomorskie 1.27 7.32
  lubuskie 0.79 7.8

  Prognozowana liczba zakażeń na najbliższy poniedziałek (21 września), według aktualnego dopasowania liniowego, to 78120 przypadków.

 • 7.09.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 71126 przypadków i była o 1635 przypadków niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (72761). Tak duża rozbieżność między prognozą a stanem faktycznym świadczy o zmniejszeniu się liczby raportowanych codziennie przypadków w porównaniu z wartościami, które utrzymywały się przez kilka poprzednich tygodni.

  Na wykresie powyżej widać również znaczący wzrost przypadków nieaktywnych (na które składają się głównie wyleczenia) i związany z tym spadek przypadków aktywnych. Kierunek zaobserwowanych zmian jest oczywiście pozytywny i pożądany, jednak tak nagła zmiana wzbudza pewne podejrzenia co do jakości danych. Po pierwsze, tak duży jednorazowy skok w liczbie wyzdrowień może sugerować pewien zator w napływie danych do lub z Ministerstwa Zdrowia i ich kumulację w ciągu kilku dni. Po drugie, najwyższe zanotowane w ubiegłym tygodniu liczby wyzdrowień wystąpiły 4, 5 i 6 września czyli już po tym jak Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie zmieniające długość kwarantanny.

  Na wykresie poniżej widać, że średnia liczba zakażeń dziennie w minionym tygodniu wyniosła 565 przypadków i była niższa od średnich z czterech poprzedzających tygodni gdy były to wartości około 700 nowych zakażeń każdego dnia.

  W minionym tygodniu przez większość dni liczba nowych przypadków stwierdzanych każdego dnia była niższa od liczby stwierdzanych przypadków nieaktywnych (wyzdrowień i zgonów). Sytuacja ta jest kontynuacją trwającego od ponad trzech tygodni spowolnienia tempa przyrostu liczby aktywnych przypadków. Jednak tak znaczna zmiana stosunku liczby stwierdzanych przypadków aktywnych do nieaktywnych może mieć również charakter chwilowy i być efektem wspomnianej wyżej zmiany długości kwarantanny.
  Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu ostatnich 7 dni stanowiła 0.44 liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 1.2).

  W minionym tygodniu w prawie wszystkich województwach nastąpił spadek liczby przypadków aktywnych. Wyjątek stanowiły województwa kujawsko-pomorskie i podlaskie. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw.

  małopolskie 7.95 24.28
  mazowieckie 6.36 18.43
  pomorskie 5.58 12.05
  wielkopolskie 3.97 17.28
  łódzkie 3.37 22.34
  podkarpackie 3.36 12.89
  świętokrzyskie 3.08 12.44
  śląskie 2.86 45.99
  dolnośląskie 2.85 14.46
  kujawsko-pomorskie 2.46 7.1
  podlaskie 2.39 11.66
  opolskie 2.1 17.43
  warmińsko-mazurskie 1.9 6.94
  lubelskie 1.59 8.14
  zachodniopomorskie 1.34 6.91
  lubuskie 0.98 7.41

  Prognozowana liczba zakażeń na najbliższy poniedziałek (14 września), według aktualnego dopasowania liniowego, to 76082 przypadki.

 • 31.08.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 67372 przypadków i była o 43 przypadki niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (67415). Taka zgodność prognozy liniowej ze stanem rzeczywistym świadczy, o utrzymującym się od 4 tygodni, w przybliżeniu liniowym tempie rozwoju liczby zakażeń w naszym kraju.

  Jak widać na wykresie poniżej, średnia liczba zakażeń dziennie w minionym tygodniu wyniosła 730 i była nieznacznie wyższa od średnich z trzech poprzedzających tygodni gdy było to odpowiednio 725, 699 i 700 nowych zakażeń każdego dnia.

  W minionym tygodniu po raz pierwszy od 24 lipca mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem wzrostu liczby przypadków aktywnych w skali całego kraju. W sobotę i niedzielę (29 i 30 sierpnia) liczba nowych przypadków zakażenia była niższa od stwierdzonych w tych dniach wyzdrowień i zgonów. Spadek przypadków aktywnych jak na razie nie jest znaczący. Jest to jednak, jak widać na wykresie poniżej, efekt trwającego od ponad dwóch tygodni spowolnienia tempa przyrostu liczby aktywnych przypadków. Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu ostatnich 7 dni była 1.2 razy większa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 1.6). Nadal jednak liczba przypadków aktywnych utrzymuje się w okolicy swojego maksimum od początku epidemii w Polsce.

  W minionym tygodniu w trzech województwach nastąpił spadek liczby przypadków aktywnych, były to kolejny raz śląskie  i lubuskie oraz województwo łódzkie. We wszystkich pozostałych regionach liczba aktywnych przypadków wzrosła. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Tak jak w poprzednim raporcie na pierwszych trzech miejscach małopolskie, mazowieckie i pomorskie. Znaczący skok w tabeli odnotowało województwo kujawsko-pomorskie, które z pozycji 16 przeniosło się na pozycję 12.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  małopolskie 11.42 22.02
  mazowieckie 7.01 17.34
  pomorskie 6.69 10.9
  wielkopolskie 5.08 16.31
  podkarpackie 4.56 11.44
  opolskie 4.12 16.52
  śląskie 3.98 45.21
  łódzkie 3.62 21.47
  warmińsko-mazurskie 3.29 6.23
  świętokrzyskie 3.28 11.49
  dolnośląskie 3.27 13.99
  kujawsko-pomorskie 2.46 6.42
  podlaskie 2.22 10.99
  lubelskie 2.21 7.48
  zachodniopomorskie 2.09 6.61
  lubuskie 1.83 6.87

  Prognozowana liczba zakażeń na najbliższy poniedziałek (7 września), według aktualnego dopasowania liniowego, to 72761 przypadków.

 • 24.08.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 62310 przypadków i była o 11 przypadków niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (62321). Tak duża zgodność prognozy liniowej ze stanem rzeczywistym świadczy o w przybliżeniu stałym tempie rozwoju liczby zakażeń w naszym kraju w przeciągu ostatnich 3 tygodni.

  Jak widać na wykresie poniżej średnia liczba zakażeń dziennie w minionym tygodniu wyniosła 725 i była nieznacznie wyższa od średnich z dwóch poprzedzających tygodni gdy było to odpowiednio 699 i 700 nowych zakażeń dziennie.

   

  W minionym tygodniu w dalszym ciągu obserwowaliśmy ciągły wzrost liczby przypadków aktywnych. Ani jednego dnia liczba nowych przypadków nie była niższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (wyzdrowień i zgonów). Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu ostatnich 7 dni była 1.6 razy większa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 1.9). Kolejny raz obserwujemy zatem nieznaczne spowolnienie tempa przyrostu liczby przypadków aktywnych. Niestety, liczba przypadków aktywnych od pięciu tygodni bezustannie rośnie i  jest najwyższa od początku epidemii w Polsce. Dzisiaj odnotowaliśmy 17902 przypadków aktywnych, tydzień temu było to 16035, a w poprzednim maksimum (17 czerwca) najwyższa wartość wynosiła 14494 przypadków.

   

  W minionym tygodniu w trzech województwach nastąpił spadek liczby przypadków aktywnych, były to śląskie, opolskie i lubuskie. We wszystkich pozostałych regionach liczba aktywnych przypadków wzrosła. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Uwagę zwraca województwo pomorskie, które z liczbą 5.4 aktywnych zakażeń na każde 10 000 mieszkańców znalazło się na 3 pozycji wśród wszystkich województw, wyprzedzając województwo śląskie, które w tej chwili znajduje się na czwartej pozycji. Rozwój sytuacji w województwie pomorskim jest bardzo dynamiczny. Jeszcze w raporcie z 20 lipca, region ten był na ostatnim miejscu tabeli z najniższą liczbą aktywnych zakażeń spośród wszystkich województw. Od tamtej pory co tydzień jego pozycja przesuwa się w górę.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  małopolskie 11.32 19.11
  mazowieckie 6.46 16.04
  pomorskie 5.4 9.02
  śląskie 5.37 43.7
  wielkopolskie 4.59 14.87
  opolskie 4.07 15.66
  łódzkie 3.97 20.38
  podkarpackie 3.85 9.96
  dolnośląskie 3.05 13.37
  świętokrzyskie 2.92 10.49
  warmińsko-mazurskie 2.83 5.17
  lubuskie 2.23 6.2
  lubelskie 2.02 6.57
  zachodniopomorskie 2.01 6.14
  podlaskie 1.95 10.19
  kujawsko-pomorskie 1.85 5.55

  Prognozowana liczba zakażeń na najbliższy poniedziałek (31 sierpnia), według aktualnego dopasowania liniowego, to 67415 przypadki.

  Analiza dotychczasowego rozwoju sytuacji, w połączeniu z planowanym przywróceniem nauki w szkołach, wskazuje na dalszy wzrost tempa rozwoju epidemii w Polsce w najbliższych tygodniach.

  W materiale dla TVN24 dr Franciszek Rakowski (z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się modelowaniem rozwoju epidemii i jest w zespole ekspertów doradzających rządowi) zwrócił uwagę, że należy pamiętać, iż „nie ma czegoś takiego jak fala pierwsza, druga, trzecia epidemii”. – Nie ma czegoś takiego jak pik, apogeum epidemii. Cały czas żyjemy w sytuacji, w której epidemia jest w sposób sztuczny dławiona i tli się w społeczeństwie, którego większość jest podatna na wirusa. Nie nabyła odporności stadnej. W związku z tym poluzowania obostrzeń zawsze będą prowadziły do wzrostu liczby przypadków rejestrowanych – ocenił.

 • 17.08.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 57279 przypadków i była o 446 przypadków wyższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (56833).

  W minionym tygodniu zatrzymała się trwająca przez ostatnie 4 tygodnie tendencja wzrostowa. Średnia liczba nowych przypadków stwierdzanych każdego dnia w ostatnim tygodniu wynosi 699 i niewiele się różni od poprzedzającego tygodnia gdy było to średnio 700 przypadków dziennie. Obserwowane w ostatnich dwóch tygodniach dzienne wzrosty są dwukrotnie wyższe niż długoterminowa średnia obserwowana od 5 kwietnia do 26 lipca, gdy notowaliśmy średnio 350 nowych zakażeń dziennie. Jednak zatrzymanie trwającej od 19 lipca tendencji wzrostowej jest pozytywną informacją.

   

  W minionym tygodniu w dalszym ciągu obserwowaliśmy ciągły wzrost liczby przypadków aktywnych. Ani jednego dnia liczba nowych przypadków nie była niższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (wyzdrowień i zgonów). Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu ostatnich 7 dni była 1.9 razy większa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 2.38). Obserwujemy zatem nieznaczne spowolnienie tempa przyrostu liczby przypadków aktywnych. Niemniej, w tej chwili liczba przypadków aktywnych jest najwyższa od początku epidemii w Polsce. Dzisiaj odnotowaliśmy 16035 przypadków aktywnych, w poprzednim maksimum (17 czerwca) najwyższa wartość wynosiła 14494 przypadków.

   

  W poprzednim tygodniu w żadnym z województwach nie mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby przypadków aktywnych. We wszystkich regionach liczba aktywnych przypadków wzrosła. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Kolejny raz uwagę zwraca województwo małopolskie, które już drugi tydzień z rzędu znajduje się na pierwszej pozycji pod względem liczby aktywnych przypadków na każde 10000 mieszkańców.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  małopolskie 9.87 16.37
  śląskie 5.83 41.63
  mazowieckie 5.78 14.77
  wielkopolskie 4.18 13.66
  opolskie 4.09 14.61
  pomorskie 3.58 6.97
  podkarpackie 3.24 8.82
  łódzkie 3.2 18.82
  dolnośląskie 2.91 12.69
  lubuskie 2.67 5.81
  świętokrzyskie 2.36 9.52
  warmińsko-mazurskie 2.07 4.29
  zachodniopomorskie 1.84 5.76
  podlaskie 1.78 9.71
  lubelskie 1.76 5.98
  kujawsko-pomorskie 1.38 4.89

  Prognozowana liczba zakażeń na najbliższy poniedziałek (24 sierpnia), według aktualnego dopasowania liniowego, to 62321 przypadki.

 • 10.08.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 52410 przypadków i była o 1565 przypadków wyższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (50754). Niezgodność prognozy z rzeczywistymi danymi to efekt postępującego wzrostu stwierdzanych codziennie nowych przypadków zakażeń.

  Miniony tydzień był trzecim z rzędu rekordowym tygodniem. Każdego dnia stwierdzano średnio 700 nowych zakażeń. To dwukrotnie więcej, w porównaniu z tym co obserwowaliśmy przez poprzednie 16 tygodni, od 5 kwietnia do 26 lipca, gdy notowaliśmy średnio 350 nowych zakażeń dziennie.

  W minionym tygodniu w dalszym ciągu obserwowaliśmy ciągły wzrost liczby przypadków aktywnych. Ani jednego dnia liczba nowych przypadków nie była niższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (wyzdrowień i zgonów). Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu ostatnich 7 dni była 2.38 razy większa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 2)

  W poprzednim tygodniu w żadnym z województwach nie mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby przypadków aktywnych. We wszystkich regionach liczba aktywnych przypadków wzrosła. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe. Uwagę zwracają województwa lubuskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, w których krzywe przypadków aktywnych w ostatnim tygodniu przejawiają bardzo stromy wzrost.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Kolejny raz uwagę zwraca województwo małopolskie, które już drugi tydzień z rzędu znajduje się na pierwszej pozycji pod względem liczby aktywnych przypadków na każde 10000 mieszkańców.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  małopolskie 8.01 13.66
  śląskie 5.51 39.58
  mazowieckie 5.07 13.41
  wielkopolskie 3.8 12.76
  opolskie 3.3 13.41
  podkarpackie 3.21 7.72
  lubuskie 2.75 5.42
  łódzkie 2.73 17.43
  dolnośląskie 2.5 12.07
  pomorskie 1.98 5.18
  świętokrzyskie 1.74 8.76
  podlaskie 1.5 9.06
  lubelskie 1.48 5.33
  warmińsko-mazurskie 1.44 3.47
  zachodniopomorskie 1.32 5.13
  kujawsko-pomorskie 0.9 4.27

  Prognozowana liczba zakażeń na najbliższy poniedziałek (17 sierpnia), według aktualnego dopasowania liniowego, to 56833 przypadki.

 • 3.08.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 47469 przypadków i była o 1608 przypadków wyższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (45861).

  Pod względem liczby nowych zakażeń, drugi raz z rzędu mieliśmy do czynienia z rekordowym tygodniem, średnio przybywało ich aż 547 dziennie. Poprzedni najwyższa wartość to średnio 423 przypadki dziennie.  Ministerstwo Zdrowia tak duży wzrost liczby zachorowań tłumaczy zwiększeniem liczby testów przesiewowych prowadzonych w zakładach pracy w województwach śląskim i małopolskim . W zeszłym tygodniu (pod koniec wpisu) pisałem o tym, że uwzględnianie wyników z testów przesiewowych w ogólnych statystykach, rzeczywiście utrudnia rzetelną analizę przebiegu krzywej zachorowań i obiektywną analizę sytuacji. Jednak jak przeczytacie dalej, sytuacja pogarsza się nie tylko w województwach śląskim i małopolskim.

   

  W minionym tygodniu w dalszym ciągu obserwowaliśmy wzrost liczby przypadków aktywnych. Ani jednego dnia liczba nowych przypadków nie była niższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (wyzdrowień i zgonów). Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu ostatnich 7 dni była 2 razy większa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 1.28)

   

  Jak pisałem w pierwszej części raportu, resort zdrowia obserwowany wzrost zachorowań obserwowany tłumaczy testami przesiewowymi prowadzonymi w związku z ogniskami w województwie śląskim i małopolskim. Wzrost liczby przypadków aktywnych, w porównaniu do wartości z poprzedniego tygodnia, obserwujemy jednak także w innych województwach. W minionym tygodniu jedynie w dwóch województwach mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby przypadków aktywnych. Były to województwa podlaskie (spadek ze 115 na 109) i świętokrzyskie (spadek ze 142 na 135). We wszystkich pozostałych województwach liczba aktywnych przypadków wzrosła. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Kolejny raz uwagę zwraca województwo małopolskie, który znajduje się już na pierwszej pozycji pod względem liczby aktywnych przypadków na 10000 mieszkańców (w zeszłym tygodniu było na drugim miejscu za województwem śląskim).

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  małopolskie 6.03 11.31
  śląskie 4.82 36.88
  mazowieckie 4.43 12.28
  wielkopolskie 2.94 11.31
  opolskie 2.83 12.2
  łódzkie 2.57 16.44
  podkarpackie 2.46 6.55
  lubuskie 2.05 4.26
  dolnośląskie 2 11.4
  lubelskie 1.26 4.78
  świętokrzyskie 1.09 7.93
  pomorskie 1.05 4.13
  podlaskie 0.92 8.36
  warmińsko-mazurskie 0.78 2.69
  zachodniopomorskie 0.75 4.47
  kujawsko-pomorskie 0.65 3.94

  Prognozowana liczba zakażeń na najbliższy poniedziałek (10 sierpnia), według aktualnego dopasowania liniowego, to 50754 przypadki.

 • 27.07.2020


  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 43402 przypadki i była aż o 942 przypadki wyższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego z ostatnich dwóch tygodni (42460). Tak duża rozbieżność między prognozą a obserwowanym wynikiem wynika ze znacznego wzrostu odnotowanych zachorowań w minionym tygodniu.

  Pod względem liczby nowych zakażeń był to najgorszy jak do tej pory tydzień od początku epidemii w Polsce. Średnia liczba zakażeń stwierdzanych dziennie wyniosła 423 przypadki. Dotychczas tylko dwa razy średnia dzienna była wyższa od 400, było to w tygodniach 18-24 maja (400.3) i 8-14 czerwca (404.4). Niepokojące jest także tempo wzrostu, przez poprzednie 4 tygodnie średnie dzienne plasowały się w okolicy 300 przypadków.

   

  Niestety, wzrostowi tempa liczby nowych zachorowań w minionym tygodniu, nie towarzyszył wzrost tempa wyzdrowień. W związku z czym wracamy do sytuacji, gdy liczba nowych zakażeń jest większa od liczby stwierdzanych przypadków nieaktywnych (wyzdrowień i zgonów). Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków w ciągu ostatnich 7 dni, była 1.28 razy większa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 0.71)

   

  W skali całego kraju obserwujemy wzrost przypadków aktywnych.  Dziś jest ich 8870 czyli 653 więcej niż tydzień temu. W regionach sytuacja jest zróżnicowana, jednak w większości województw również odnotowano wzrost przypadków aktywnych w porównaniu z poprzednim tygodniem. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Nadal pogarsza się sytuacja w województwie małopolskim, które  tydzień temu znalazło się na 3 pozycji (z 7), a obecnie znajduje się na 3 miejscu pod względem liczby aktywnych przypadków.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  śląskie 4.47 34.05
  małopolskie 4.36 9.21
  mazowieckie 3.8 11.32
  wielkopolskie 2.57 10.29
  łódzkie 2.55 15.5
  opolskie 2.44 11.45
  podkarpackie 1.96 5.58
  lubuskie 1.87 3.61
  dolnośląskie 1.71 10.93
  świętokrzyskie 1.14 7.65
  lubelskie 1.1 4.37
  podlaskie 0.97 8.02
  warmińsko-mazurskie 0.63 2.37
  pomorskie 0.62 3.57
  zachodniopomorskie 0.52 4.1
  kujawsko-pomorskie 0.45 3.61

  Liczba zakażeń jakiej możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek (3 sierpnia), według aktualnego dopasowania liniowego, to 45861 przypadków.

  Na zakończenie cotygodniowego raportu, chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy dotyczące raportów Ministerstwa Zdrowia, które mogą mieć bezpośredni wpływ na jakość i rzetelność przeprowadzanych przeze mnie analiz.

  Pierwsza sprawa, to zamieszanie z liczbą zakażeń na Śląsku. Naukowcy z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej zauważyli, że suma zakażeń raportowanych przez powiatowe stacje sanitarne w województwie śląskim jest wyższa od oficjalnie podawanych danych przez resort zdrowia dla tego województwa. 23 lipca różnica wynosiła już ponad 1000 przypadków.

  Druga sprawa dotyczy prowadzonych w wybranych regionach testach przesiewowych dla wybranych grup zawodowych. Oczywiście w pełni popieram badania przesiewowe i chciałbym, żeby robiono ich jak najwięcej. Sam zapisałem się na badanie, które oferuje mój pracodawca. Mam jednak wątpliwości co do wliczania wyników dodatnich, stwierdzonych u osób bezobjawowych, do ogólnych statystyk. Po pierwsze, w początkowej fazie epidemii nie wykonywano badań przesiewowych, a zatem ciężko porównywać stwierdzane dziś liczby zachorowań z liczbami gdy na badania kierowano tylko osoby z objawami. Po drugie, wprowadza to możliwość manipulowania liczbami podawanymi w raportach. Jak sam powiedział dziś Minister Szumowski w wywiadzie dla medonet.pl: “Co do wyników 500 zakażeń na dobę, to notujemy je w dniach kiedy prowadzimy bardzo szeroki przesiew osób bezobjawowych.” Zatem ministerstwo jest świadome możliwości pogarszania lub polepszenia statystyk, wystarczy zwiększać lub ograniczać liczbę zlecanych badań przesiewowych.

 • 20.07.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 40383 przypadków i była o 297 przypadków wyższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego (40086). na wykresach długo i krótkoterminowym, przedstawione zostało nowe dopasowanie liniowe oparte na danych tylko z ostatnich dwóch tygodni, czyli od 06 lipca.

  Zaobserwowana w minionym tygodniu średnia liczba zakażeń dziennie wyniosła 316,1 przypadków. Wartość ta jest wyższa od wartości obserwowanych w trzech poprzedzających tygodniach, gdy średnie dzienne miały wartość poniżej 300. Patrząc na rozwój sytuacji w ostatnich czterech miesiącach, nadal nie możemy mówić o trendzie spadkowym.

  Niestety, w minionym tygodniu po raz pierwszy od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy liczba nowych zakażeń stwierdzonych w jednym dniu była wyższa niż przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). We wtorek, 14 lipca, przerwana została trwająca 26 dni seria, podczas której codziennie zmniejszała się liczba przypadków aktywnych. Pogorszenie sytuacji widać także w średniej 7 dniowej z ostatniego tygodnia (pomarańczowe punkty i linia poniżej). Uwzględniając dane z dzisiaj, liczba nowych przypadków w ciągu ostatnich 7 dni, stanowiła 0.71 liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (tydzień temu wartość ta wynosiła 0.56)

   

  W skali całego kraju nadal utrzymuje się tendencja spadkowa przypadków aktywnych.  Dziś jest ich 8217 czyli 882 mniej tydzień temu. Jednak tempo poprawy sytuacji zmniejszyło się. W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy prawie dwukrotnie większy spadek liczby przypadków aktywnych.

  W regionach sytuacja wciąż jest bardzo zróżnicowana. Niestety w kilku województwach utrzymują się dość znaczne wzrosty liczby zachorowań, które pociągają za sobą wzrost liczby przypadków aktywnych. Sytuacja taka ma miejsce w m.in. w województwach lubuskim, małopolskim i podkarpackim. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Uwagę zwraca województwo małopolskie, które  tydzień temu znajdowało się na 7 pozycji, a obecnie znajduje się na 3 miejscu pod względem liczby aktywnych przypadków.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  śląskie 5.36 31.8
  mazowieckie 3.54 10.56
  małopolskie 2.92 7.45
  łódzkie 2.77 14.72
  wielkopolskie 2.56 9.88
  podkarpackie 2.13 5.15
  opolskie 1.91 10.54
  lubuskie 1.61 3.14
  dolnośląskie 1.43 10.59
  podlaskie 1.19 7.74
  lubelskie 1.13 4.16
  świętokrzyskie 0.98 7.17
  warmińsko-mazurskie 0.45 2.09
  kujawsko-pomorskie 0.43 3.48
  zachodniopomorskie 0.36 3.88
  pomorskie 0.36 3.2

  Liczba zakażeń jakiej możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek (27 lipca), według aktualnego dopasowania liniowego, to 42460 przypadków.

 • 13.07.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 38190 przypadków i była o 14 przypadków niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego (38204). Tak jak w poprzednim tygodniu, na wykresach długo i krótkoterminowym, przedstawione zostało nowe dopasowanie liniowe oparte na danych tylko z ostatnich dwóch tygodni, czyli od 29.06.

  Zaobserwowana w minionym tygodniu średnia liczba zakażeń dziennie wyniosła 290,7 przypadków. Wartość ta jest zbliżona do wartości obserwowanych w dwóch poprzedzających tygodniach. Jest to trzeci tydzień z rzędu, w którym średnia dzienna  ma wartość poniżej 300. Nadal jednak, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w ostatnich trzech miesiącach, nie możemy mówić o wyraźnym trendzie spadkowym.

   

  Miniony tydzień, był trzecim tygodniem od początku epidemii w Polsce, w którym każdego dnia liczba nowych przypadków była niższa od liczby przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Był to także czwarty już z rzędu tydzień od początku pandemii, w którym sumarycznie zmniejszyła się liczba aktywnych przypadków. W ciągu ostatnich 7 dni, liczba nowych przypadków stanowiła 0.56 liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  W skali całego kraju utrzymuje się tendencja spadkowa przypadków aktywnych, dziś jest ich 9099 czyli 1569 mniej tydzień temu. Podobną liczbę aktywnych przypadków obserwowaliśmy pod koniec kwietnia.
  W regionach sytuacja wciąż jest bardzo zróżnicowana. W niektórych województwach m.in. w podlaskim czy świętokrzyskim widać wygaszania tzw. drugiej fali przypadków aktywnych. Niestety w kilku województwach sytuacja nie wygląda optymistycznie. Uwagę zwracają województwo lubuskie i pokdarpackie, w których znaczne wzrosty zachorowań wystąpiły w ciągu ostatnich kilku dni.
  Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Warto zauważyć, że w 3 województwach z największą liczbą przypadków aktywnych (śląskim, łódzkim i mazowieckim) obserwujemy spadek względem zeszłego tygodnia.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  śląskie 7.52 30.59
  łódzkie 3.76 13.94
  mazowieckie 3.73 10.08
  opolskie 3.35 10.24
  wielkopolskie 2.28 9.3
  podkarpackie 1.99 4.5
  małopolskie 1.97 6.13
  podlaskie 1.93 7.63
  dolnośląskie 1.38 10.25
  świętokrzyskie 1.28 6.93
  lubelskie 1.04 3.88
  lubuskie 0.98 2.36
  warmińsko-mazurskie 0.56 1.99
  kujawsko-pomorskie 0.39 3.35
  zachodniopomorskie 0.36 3.74
  pomorskie 0.36 3.06

  Liczba zakażeń jakiej możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek (20 lipca), według aktualnego dopasowania liniowego, to 40086 przypadków.

 • 6.07.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 36155 przypadków i była o 298 przypadków niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego (36453). Tak jak w poprzednim tygodniu, na wykresach długo i krótkoterminowym, przedstawione zostało nowe dopasowanie liniowe oparte na danych tylko z ostatnich dwóch tygodni, czyli od 22.06.

  Zaobserwowana w minionym tygodniu średnia liczba zakażeń dziennie wyniosła 291,9 przypadków. Wartość ta jest nieznacznie wyższa niż w poprzedzającym tygodniu. Jest to drugi najniższy wynik, spośród średnich tygodniowych, obserwowanych od początku kwietnia. Niższa była tylko wartość z zeszłego tygodnia (283,6). Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w ostatnich trzech miesiącach, wciąż nie możemy jednak mówić o wyraźnym trendzie spadkowym pod względem liczby obserwowanych zakażeń.

   

  Miniony tydzień, był drugim tygodniem od początku epidemii w Polsce, w którym każdego dnia liczba nowych przypadków była niższa od liczby przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Był to także trzeci już z rzędu tydzień od początku pandemii, w którym sumarycznie zmniejszyła się liczba aktywnych przypadków. W ciągu ostatnich 7 dni, liczba nowych przypadków stanowiła 0.63 liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych. Jest to wartość wyższa niż obserwowana w zeszłym tygodniu (0.49), co wskazuje na pewne spowolnienie tempa spadku liczby przypadków aktywnych.

   

  Najwyższą jak do tej pory liczbę przypadków aktywnych: 14494, odnotowaliśmy 17.06. Dziś wartość ta wynosi 10668, czyli o 3826 przypadków mniej. Pod tym względem jesteśmy obecnie na poziomie jaki obserwowaliśmy wcześniej około 20 maja. Niestety, nie we wszystkich województwach sytuacja wygląda tak samo jak w skali całego kraju. W wielu regionach, pod względem liczby aktywnych przypadków, jesteśmy aktualnie w trakcie tzw. “drugiej fali”. W 7 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, krzywe przypadków aktywnych (kolor pomarańczowy na wykresach poniżej) wskazują wciąż na trend wzrostowy. Poniżej, wykresy przedstawiające jak wygląda rozwój wydarzeń w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
  śląskie 9.66 29.26
  łódzkie 5.32 13.17
  mazowieckie 4.01 9.57
  opolskie 3.2 9.85
  podlaskie 2.93 7.41
  wielkopolskie 1.9 8.42
  świętokrzyskie 1.72 6.68
  małopolskie 1.52 5.44
  podkarpackie 1.39 3.57
  dolnośląskie 1.37 10.12
  lubelskie 0.67 3.26
  warmińsko-mazurskie 0.64 1.9
  pomorskie 0.43 2.94
  kujawsko-pomorskie 0.42 3.28
  zachodniopomorskie 0.34 3.65
  lubuskie 0.23 1.49

  Liczba zakażeń jakiej możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek (13 lipca), według aktualnego dopasowania liniowego, to 38204 przypadki.

 • 29.06.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wyniosła 34154 przypadki i była o 842 przypadki niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego (34996). Tak jak w poprzednim tygodniu, na wykresach długo i krótkoterminowym, przedstawione zostało nowe dopasowanie liniowe oparte na danych tylko z ostatnich dwóch tygodni.

  Zaobserwowana w minionym tygodniu średnia liczba zakażeń dziennie wyniosła 283.6 przypadków. Wartość ta jest drugi tydzień z rzędu niższa niż w poprzedzającym tygodniu. Jest to także najniższa średnia tygodniowa obserwowana od początku kwietnia. Jednak biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w ostatnich trzech miesiącach, wciąż nie możemy mówić jeszcze o trendzie spadkowym.

  Miniony tydzień, był pierwszym tygodniem od początku epidemii w Polsce, w którym każdego dnia liczba nowych przypadków była niższa od liczby przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Był to już drugi tydzień od początku pandemii, w którym sumarycznie zmniejszyła się liczba aktywnych przypadków. W ciągu ostatnich 7 dni liczba nowych przypadków stanowiła 0.49 liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Napływające w ostatnim tygodniu wiadomości na temat spadku liczby aktywnych przypadków w skali całego kraju mogą napawać pewnym optymizmem. Niestety w wielu regionach, pod względem liczby aktywnych przypadków (pomarańczowa krzywa na wykresach poniżej), jesteśmy aktualnie w trakcie tzw. “drugiej fali”. W 5 województwach: łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim obserwowane w minionym tygodniu liczby aktywnych przypadków są najwyższe od początku epidemii w Polsce. Poniżej wykresy przedstawiające jak wyglądają aktualne krzywe wzrostu w poszczególnych województwach, z podziałem na wszystkie potwierdzone przypadki, przypadki aktywne, osoby wyleczone i zmarłe.

   

  Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę aktywnych przypadków oraz potwierdzonych zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw.

  województwo Liczba aktywnych przypadków na 10 000 mieszkańców Liczba potwierdzonych zakażeń na 10 000 mieszkańców
  śląskie 10.61 27.8
  łódzkie 6.41 12.6
  mazowieckie 4.21 9.26
  opolskie 3.3 9.53
  podlaskie 3.05 6.97
  świętokrzyskie 2.31 6.36
  dolnośląskie 1.79 10.04
  wielkopolskie 1.42 7.56
  małopolskie 1.36 5
  podkarpackie 1.08 3.04
  lubelskie 0.6 3.07
  pomorskie 0.45 2.85
  warmińsko-mazurskie 0.45 1.69
  kujawsko-pomorskie 0.39 3.22
  zachodniopomorskie 0.38 3.58
  lubuskie 0.26 1.47

  Liczba zakażeń jakiej możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek (6 lipca), według aktualnego dopasowania liniowego, to 36453 przypadków.

 • 22.06.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wynisosła 32227 przypadków i była o 602 przypadki niższa od przedstawionej tydzień temu prognozy według dopasowania liniowego (32829). Tak jak w poprzednim tygodniu, na wykresach długo i krótkoterminowym, przedstawione zostało nowe dopasowanie liniowe oparte na danych tylko z ostatnich dwóch tygodni.Zaobserwowana w minionym tygodniu średnia liczba zakażeń dziennie wyniosła 363.4 przypadków. Jak widać na wykresie poniżej, wartość ta jest niższa niż w dwóch poprzedzających tygodniach. Liczba ta jest bardzo zbliżona do średniej liczby zakażeń dziennie obserwowanej od 5 kwietnia, która wynosi obecnie 364 przypadki dziennie.Miniony tydzień, był pierwszym od początku pandemii, w którym przez 4 dni pod rząd liczba nowych przypadków była niższa od liczby przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Co więcej, niedziela 21 czerwca była pierwszym dniem od początku pandemii, w którym trend ten widać było także w danych siedmiodniowych. Zatem był to pierwszy tydzień od początku pandemii, w którym sumarycznie zmniejszyła się liczba aktywnych przypadków.Poniżej wykresy przedstawiające jak wyglądają aktualnie krzywe wzrostu w poszczególnych województwach.Tabela przedstawia aktualną liczbę zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw. Już w dwóch województwach liczba zakażeń przekroczyła 1 na 1000 mieszkańców, do województwa śląskiego dołączyło województwo łódzkie.

  śląskie 26.2
  łódzkie 11.61
  dolnośląskie 9.71
  mazowieckie 8.69
  opolskie 8.49
  wielkopolskie 7.14
  podlaskie 6.15
  świętokrzyskie 5.71
  małopolskie 4.74
  zachodniopomorskie 3.48
  kujawsko-pomorskie 3.15
  lubelskie 2.76
  pomorskie 2.63
  podkarpackie 2.54
  warmińsko-mazurskie 1.46
  lubuskie 1.39

  Liczba zakażeń jakiej możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek (29 czerwca), według aktualnego dopasowania liniowego, to 34996 przypadków.

 • 15.06.2020

  Dziesiejsze wykresy są ostatnią z codziennych aktualizacji analiz rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Od dzisiaj prognozy i analizy będą się pojawiały raz w tygodniu.

Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń  wynisosła 29788 przypadków, a zanotowany dziś dzienny przyrost zakażeń wynosił 396 przypadków. Od dwóch tygodni średnia dzienna liczba zakażeń utrzymuje się na poziomie ok 400 przypadków, co jest wyższe o o koło 50 przypadków dziennie od średniej obserwowanej w kwietniu i maju. W związku z tym na wykresach długo i krótkoterminowym wprowadzone zostało nowe dopasowanie liniowe oparte tylko na danych z ostatnich dwóch tygodni. Poniżej wykres przedstawiający jak w odstępach tygodniowych zmienia się średnia dzienna liczba zakażeń.

Liczba zaraportowanych dziś nowych zakażeń w całym kraju była 2.39 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.78 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

Poniżej wykresy przedstawiające jak wyglądają aktualne krzywe wzrostu w poszczególnych województwach.

Tabela przedstawia aktualną liczbę zakażeń zaobserwowanych na 10 000 mieszkańców w każdym z województw.

województwo Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
śląskie 23.75
łódzkie 9.7
dolnośląskie 9.4
opolskie 7.99
mazowieckie 7.94
wielkopolskie 6.88
podlaskie 5.15
świętokrzyskie 4.84
małopolskie 4.4
zachodniopomorskie 3.39
kujawsko-pomorskie 3.02
pomorskie 2.51
lubelskie 2.46
podkarpackie 2.08
warmińsko-mazurskie 1.29
lubuskie 1.27

Ponieważ w najbliższym czasie nie będzie codziennych aktualizacji, przedstawiam prognozę na za tydzień. Liczba zakażeń jakiej możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek (22 czerwca), według aktualnego dopasowania liniowego, to 32829 przypadków.

 • 14.06.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (29392) była wyższa o 556 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (28836). Zaonotowany wczoraj dzienny przyrost zakażeń w wysokości 375 przypadków był zbliżony do obserwowanej od dwóch miesięcy średniej około 350 przypadków dziennie.

 

Liczba zaraportowanych dziś nowych zakażeń w całym kraju była 2.84 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.94 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

 • 13.06.2020

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (29017) była wyższa o 569 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (28448). Zaonotowany wczoraj dzienny przyrost zakażeń w wysokości 440 przypadków był wyższy od obserwowanej od dwóch miesięcy średniej około 350 przypadków dziennie.

 

Liczba zaraportowanych dziś nowych zakażeń w całym kraju była 1.4 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.96 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

 

 • 12.06.2020

  Od dziś prezentowane aktualizacje będą dotyczyły wyników z aktualnego dnia, a nie poprzedniego jak był do tej pory. Wynika to ze zmiany częstotliwości raportowania wyników przez Ministerstwo Zdrowia. Jak pisałem wcześniej, ostatni raport dzienny podawany będzie ok 10:30 rano. W związku z tym dzisiejsza aktualizacja wiąże się z podaniem danych za dwa dni, z wczorajszego i dzisiejszego poranka.

  Podana dziś, w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (28577) była wyższa o 547 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (28030). Zaonotowany wczoraj dzienny przyrost zakażeń w wysokości 376 przypadków był bliski obserwowanej od dwóch miesięcy średniej około 350 przypadków dziennie.

  Liczba zaraportowanych dziś nowych zakażeń w całym kraju była 3.24 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 2.14 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

 • 11.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (27842) była wyższa o 583 przypadki względem przewidywania według dopasowania liniowego (27259). Zaonotowany wczoraj dzienny przyrost zakażeń w wysokości 282 przypadków był niższy od obserwowanej od dwóch miesięcy średniej około 350 przypadków dziennie niż wyniki z poprzednich trzech dni.

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.18 razy wyższa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 2.12 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Ministerstwo Zdrowia kolejny raz ogłosiło zmianę sposobu raportowania liczby zachorowań. Od dziś będzie podawany tylko jeden raport dzienny o godzinie 10:30 rano. Nie mam nic przeicwko raportom raz dziennie. Uważam jednak, że lepszą porą byłoby popołudnie lub wieczór, tak aby podawane liczby zawierały wszystkie przypadki stwierdzone danego dnia.

 • 10.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (27560) była wyższa o 434 przypadki względem przewidywania według dopasowania liniowego (27217). Zaonotowany wczoraj dzienny przyrost zakażeń w wysokości 400 przypadków był znacznie bliższy obserwowanej od dwóch miesięcy średniej około 350 przypadków dziennie niż wyniki z poprzednich trzech dni.

 

Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.86 razy wyższa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 2.03 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

 • 9.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (27160) była wyższa o 686 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (26096). Był to trzeci dzień z rzędu, gdy zaobserwowana liczba zakażeń jednego dnia była bliska 600 przypadków. Jak widać na wykresie, tego typu dzienne przyrosty przewyższają obserwowaną od dwóch miesięcy średnią około 350 przypadków dziennie.

 

Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 3.94 razy wyższa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.83 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

 • 8.06.2020

 

Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (26561) była wyższa o 465 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (26096) i o 1217 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (25344).

Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 2.64 razy wyższa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.65 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

Miniony weekend był rekordowym jak dotychczas pod względem liczby zaobserwowanych nowych zakażeń. Wyniki wpłynęły na obserwowaną średnią tygodniową. Ostatni tydzień był drugim najgorszym tygodniem od początku epidemii w Polsce. Średnia liczba zakażeń dziennie wyniosła w ostatnim tygodniu 397,4 zakażeń dziennie. Wyższą wartość obserwowaliśmy dotychczas tylko w tygodniu między 17 a 24 maja gdy średnia zakażeń dziennie wynosiła 400,3.

Najwięcej zakażeń wciąż obserwuje się w województwie śląskim. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest znaczna liczba testów przesiewowych przeprowadzanych właśnie w tym regionie.  Jednak znaczące przyspieszenie rozwoju liczby zakażeń obserwujemy także w województwach łodzkim, małopolskim i podlaskim.

Tabela poniżej przedstawia aktualną liczbę zakażeń na 10 000 mieszkańców w każdym z województw:

województwo Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców
śląskie 21.09
dolnośląskie 9.2
łódzkie 8.08
opolskie 7.31
mazowieckie 7.05
wielkopolskie 6.56
podlaskie 4.39
świętokrzyskie 4.07
małopolskie 3.96
zachodniopomorskie 3.23
kujawsko-pomorskie 2.9
pomorskie 2.43
lubelskie 2.32
podkarpackie 1.76
warmińsko-mazurskie 1.25
lubuskie 1.21

Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 26474 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 25731.

 • 7.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (25986) była wyższa o 255 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (25731) i o 1003 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (24983).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 2.33 razy wyższa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.41 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 26096 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 25344.

 • 6.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (25410) była wyższa o 29 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (25381) i o 760 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (24650).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.78 razy wyższa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.25 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 25731 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 24983.

 • 5.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (25048) była wyższa o 17 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (25031) i o 729 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (24319).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.68 razy wyższa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.27 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 25381 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 24650.

 • 4.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (24687) była wyższa o 5 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (24682) i o 698 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (23989).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju stanowiła 0.94 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.25 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 25031 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 24319.

 • 3.06.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (24395) nie odbiega znacząco od obserwowanego od dłużsego czasu liniowego trendu.

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju stanowiła 0.78 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.31 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 24682 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 23989.

 • 1.6.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (23786) była wyższa o 179 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (23607) i o 844 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (22942).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju stanowiła 0.83 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.14 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 23967 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 23296.

 

 • 31.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (23571) była wyższa o 335 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (23236) i o 1004 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (22567).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.25 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.25 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 23607 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 22942.

 • 30.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (23158) była wyższa o 290 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (22868) i o 960 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (22198).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 2.28 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.34 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 23236 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 22567.

 • 29.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (22825) była wyższa o 327 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (22498) i o 1002 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (21823).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.47 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.30 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 22868 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 22198.

 • 28.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (22473) była wyższa o 346 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (22127) i o 1028 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (21445).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.27 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.32 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 22498 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 21823.

 • 27.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (22074) była wyższa o 316 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (21758) i o 1004 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (21070).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju stanowiła 0.58 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). To najniższa jak do tej pory zaobserwowana wartość tego wskaźnika, która jest efektem najwyższej liczby wyzdrowień zaraportowanych jednego dnia. Warto jednak zwrócić uwagę na znaczną zmienność liczb w raportach dziennych. Przedwczoraj liczba nowych zakażeń była ponad 3 krotnie większa od liczby przypadków nieaktywnych. Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.29 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 22127 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 21445.

 • 26.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (21631) była wyższa o 235 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (21396) i o 925 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (20706).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 3.28 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.47 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 21758 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 21070.

  Sytuacja w regionach:

  Zamieszczone poniżej wykresy pokazują rozwój sytuacji w poszczególnych województwach. W przeciwieństwie do wcześniej pokazywanych wykresów tego typu, liczby nie są unormowane względem populacji danego województwa (pokazują sumaryczną liczbę wszystkich zakażeń  w danym regionie). Takie przedstawienie pozwala dokładniej przeanalizować rozwój sytuacji w każdym z województw. W kilku województwach sytuacja niestety nie wygląda zbyt optymistycznie. W lubuskim, łódzkim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i wielkopolskim wyraźnie widać przyspieszenie dynamiki rozwoju zakażeń, które nastąpiło około 19.05. Niestety może ono być powiązane z wprowadzonym około 2 tygodnie wcześniej drugim etapem odmrażania gospodarki.

  Sytacja w przeliczeniu na 10000 mieszkańców w każdym z województw przedstawiona jest w tabeli poniżej. W każdym z województw liczba potwierdzonych zakażeń jest wyższa niż 1 zakażenie na 10 000 mieszkańców. Tylko w województwie śląskim jest to obecnie więcej niż jedno zakażenie na 1000 mieszkańców.

  Województwo: Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców:
  śląskie 15.8
  dolnośląskie 8.37
  mazowieckie 6.01
  opolskie 6
  wielkopolskie 5.9
  łódzkie 5.57
  podlaskie 3.58
  małopolskie 3.45
  świętokrzyskie 3.13
  zachodniopomorskie 3.04
  kujawsko-pomorskie 2.86
  pomorskie 2.31
  lubelskie 2.02
  podkarpackie 1.72
  warmińsko-mazurskie 1.21
  lubuskie 1.04

   

 • 25.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (21326) była wyższa o 297 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (21029) i o 993 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (20333).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.8 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.42 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 21396 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 20706.

 • 24.05.2020
 • 23.05.2020
 • 22.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (20143) była wyższa o 207 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (19936) i o 918 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (19225).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.45 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.36 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 20295 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 19586.

 • 21.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (19739) była wyższa o 157 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (19582) i o 867 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (18872).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.60 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.41 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 19936 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 19225.

 • 20.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (19268) była wyższa o 30 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (19238) i o 729 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (18539).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.33 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.38 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkcji liniowej to: 19582 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 18872.

 • 19.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (18885) była niższa o 14 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (18899) i o 673 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (18212).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.89 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.35 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Sytuacja w regionach

  Zamieszczone poniżej wykresy pokazują rozwój sytuacji w poszczególnych województwach. Nadal jedynym województwem, w którym możemy mówić o wykłaniczym tempie rozwoju zakażeń jest województwo śląskie. 

  W tabeli poniżej przedstawione są dane dla poszczególnych województw na dzień 18.05.2020 (wczoraj) uszerogowane w kolejności malejącej:

  Województwo: Liczba zakażeń na 10 000 mieszkańców:
  śląskie 12.28
  dolnośląskie 7.58
  opolskie 5.52
  mazowieckie 5.49
  wielkopolskie 5.15
  łódzkie 5.1
  małopolskie 3.33
  podlaskie 3.29
  zachodniopomorskie 2.89
  świętokrzyskie 2.81
  kujawsko-pomorskie 2.8
  pomorskie 2.14
  lubelskie 1.85
  podkarpackie 1.71
  warmińsko-mazurskie 1.17
  lubuskie 0.89

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkji liniowej to: 19238 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 18539.

 • 18.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (18529) była niższa o 32 przypadki względem przewidywania według dopasowania liniowego (18561) i o 640 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (17889).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń stanowiła 0.95 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.26 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

   

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkji liniowej to: 18899 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 18212.

 • 17.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (18257) była wyższa o 41 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (18216) i o 704 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (17554).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń stanowiła 0.91 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.30 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkji liniowej to: 18561 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 17889.

 • 16.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (18016) była wyższa o 155 przypadków względem przewidywania według dopasowania liniowego (17861) i o 817 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (17199).

Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.63 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.27 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkji liniowej to: 18216 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 17554.

 • 15.05.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (17615) była wyższa o 255 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (17360) i o 763 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (16852).

  Od pewnego czasu występują znaczne rozbieżności pomiędzy dopasowywanymi funkcjami (wykładniczą, sub wykładniczą i uogólnioną logistyczną) a obserwowanymi danymi. Można zauważyć, że od początku kwietnia sumaryczna liczba zakażeń rozwija się w tempie liniowym, a nie wykładniczym. Efekt ten zauważony też został w innych krajach, jako następstwo wprowadzenia  ograniczeń przemieszczania się i kwarantanny. Dalszy liniowy rozwój liczby zakażonych, pomimo wprowadzonych środków zaradczych, przypisywany jest zakażeniom przekazywanym przez osoby przechodzące chorobę bezobjawowo. Na wykresach zamiast dotychczas przedstawianych funkcji wykładniczej i sub-wykładniczej zamieściłem funkcję liniową, której dopasowanie rozpoczyna się od 5.04.2020.

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.33 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.29 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania funkji liniowej to: 17861 przypadków, według uogólnionej krzywej logistycznej: 17199.

 • 14.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (17204) była niższa o 285 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (17489) i o 686 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (16518).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń stanowiła 0.94 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.32 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  33 dni.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 20746 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 17360, według uogólnionej krzywej logistycznej: 16853.

 • 13.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (16921) była niższa o 18 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (16939) i o 749 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (16172).

Wczorajszy dzienny wzrost liczby zakażeń o 595 przypadków jest najwyższym jaki do tej pory obserwowaliśmy. Aż 492 przypadki stwierdzone zostały wczoraj w województwie śląskim. Jest to liczba znacząco odbiegająca od pozostałych województw, drugą najwyższą stwierdzoną wartością wczoraj były 32 przypadki w województwie dolnośląskim. W województwie śląskim jest w tej chwili najwięcej przypadków (9.39) w przeliczeniu na 10000 mieszkańców. Co więcej, krzywa rozwoju zachorowań w województwie śląskim jako jedyna spośród wszystkich województw rozwija się w tempie wykładniczym. Od 14.04 kwietnia liczba zakażeń podwaja się w tym województwie co około 2 tygodnie.

Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń w całym kraju była 1.73 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.39 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  31.7 dnia. Widoczny jest jesnak znaczyny spadek spowodowany wzrostem zachorowań w woj. śląskim. 

Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 20336 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 17489, według uogólnionej krzywej logistycznej: 16518.

 • 12.05.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (16326) była niższa o 137 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (16463) i o 451 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (15875).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń była 2.56 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Jest to najwyższa wartość od 20 dni. Wartość wyższą niż dzisiaj (2.71) zaobserwowaliśmy ostatni raz 20 kwietnia. Przyczyną takiego stanu jest zaraportowana wczoraj wyjątkowo niska liczba wyzdrownień (118) w porównaniu do poprzednich dni. Ostatni raz tak niższą liczbę wyzdrowień Ministerstwo podawało również 20 kwietnia. Warto zauważyć, że tak jak wczoraj 20 kwietnia to też był poniedziałek, a zatem jest możliwe że kolejny raz mamy do czynienia tylko z chwilowym odejściem wyników od ogólnego trendu (więcej o tym w podsumowaniu kwietnia, „efekt poniedziałku”).  

  Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.3 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  32.3 dnia.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 19915 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 16939, według uogólnionej krzywej logistycznej: 16172.

 • 11.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (15996) była niższa o 118 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (15878) i o 416 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (15580).

  Liczba  potwierdzonych wczorajnowych zakażeń była 1.25 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.19 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  31.5 dnia.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 19535 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 16463, według uogólnionej krzywej logistycznej: 15875.

 • 10.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (15651) była niższa o 451 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (16102) i o 360 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (15291).

  Liczba  potwierdzonych wczorajnowych zakażeń była 1.08 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.17 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  31.5 dnia.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 19156 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 15878, według uogólnionej krzywej logistycznej: 15580.

 • 9.05.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (15366) była niższa o 307 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (15673) i o 371 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (14995).

  Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń stanowiła 0.93 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.16 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  31 dni.

  Przewidywania sumarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 18781 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 16102, według uogólnionej krzywej logistycznej: 15291.

 • 8.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (15047) była niższa o 547 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (15594) i o 349 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (14698).

  W prognozie liczby przypadków nieaktywnych (zielona krzywa, dolny wykres) zmieniona została postać funkcji z logistycznej na uogólnioną logistyczną. Dopasowanie tej krzywej, tak jak dotychczas, wykonywane jest z zadaną maksymalną liczbą przypadków, równą przewidywanej maksymalnej liczbie zakażeń. Dzięki tej zmianie, prognoza liczby zakażeń aktywnych (linia niebieska) uwzględnia fakt, że liczba przypadków nieaktywnych rośnie wolniej niż całkowita liczba zakażeń. Efektem tego jest mniej optymistyczny, (niesymetryczny) kształt krzywej zakażeń aktywnych, prognozujący spadek w wolniejszym tempie niż obserwowany wcześniej przyrost. Wraz z napływem nowych danych wszystkie krzywe są uaktualniane i przebieg prognoz będzie się zmieniał.

  Liczba  potwierdzonych wczorajnowych zakażeń była 1.3 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.2 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  31.8 dnia. 

 • 7.05.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (14740) była niższa o 747 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (15487) i o 342 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (14398).Liczba  potwierdzonych wczoraj nowych zakażeń stanowiła 0.79 liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły). Był to zatem 3 taki dzień od początku pandemii w Polsce, w którym liczba nowych przypadków aktywnych była niższa od liczby nowych zakażeń. Niestety, biorąc pod uwagę sumaryczne dane z ostatnich 7 dni, liczba zaobserwowanych w tym czasie zakażeń była 1.2 razy wyższa od liczby stwierdzonych przypadków nieaktywnych.

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  31.3 dnia. 

  Przewidywania smuarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 18015 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 15594, według uogólnionej krzywej logistycznej: 14698.

 • 6.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (14431) była niższa o 1227 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (15658) i o 336 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (14095).Liczba  potwierdzonych wczorajnowych zakażeń była 2.1 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły).

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  29.5 dnia. 

  Przewidywania smuarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 17629 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 15487, według uogólnionej krzywej logistycznej: 14398.

 • 5.05.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (14006) była niższa o 1049 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (15055) i o 199 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (13807).Liczba  potwierdzonych wczorajnowych zakażeń była 1.84 razy większa od liczby stwierdzonych wczoraj przypadków nieaktywnych (osób które wyzdrowiały i zmarły).

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  29.9 dnia. 

  Przewidywania smuarycznej liczby zakażeń na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 17238 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 15658, według uogólnionej krzywej logistycznej: 14095.

 • 4.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (13693) była niższa o 1019 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (14712) i o 165 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (13528).

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  29.6 dnia. 

  Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 16865 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 15055, według uogólnionej krzywej logistycznej: 13807.

 • 3.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (13375) była niższa o 954 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (14392) i o 118 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (13257).

  Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  28.7 dnia. 

  Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 16492 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 14712, według uogólnionej krzywej logistycznej: 13528.

 • 2.05.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (13105) była niższa o 1393 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (14498) i o 139 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (12966).Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o kolejnej zmianie częstotliwości podawania raportów dziennych (https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1255885687083143168?s=20). W dniach 1-3.05.2020 r. dane o nowych zakażeniach podawane są raz na dobę, ok. godz. 13.00. Dane z wczorajszego (1.05) raportu pochodzą z godziny 13, podczas gdy dane z piątku (30.04) pochodziły z godziny ok 18. Między raportami minęła mniej niż doba, w związku z tym istnieje ryzyko, że wyniki są niepełne.Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  26.7 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 16118 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 14392, według uogólnionej krzywej logistycznej: 13257.

 • 1.05.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (12877) była niższa o 1011 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (13888) i o 141 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (12736).Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o korekcie danych (https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1255883294056611846?s=20). W dniach 16-19.04 w laboratorium w Zabrzu odnotowano 63 wyniki fałszywie dodatnie. W związku z tym, od wczorajszej liczby nowych zachorowań Ministerstwo odjęło 63 przypadki. Na potrzeby przedstawianych przeze mnie analiz dokonałem dziś korekty w następujący sposób: odjąłem 63 przypadki od wyników raportowanych w dniach 19-29 kwietnia. W związku z tym wykresy przedstawiane w tych dniach uznaję za obarczone błędem.Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  23.8 dnia.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 15733 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 14498, według uogólnionej krzywej logistycznej: 12966.
 • 30.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (12640) była niższa o 543 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (13183) i o 239 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (12401).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  22.7 dnia.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 15409 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 13888, według uogólnionej krzywej logistycznej: 12736.
 • 29.04.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (12218) była niższa o 1044 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (13261) i o 120 przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (12098).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  23 dni.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 14989 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 13183, według uogólnionej krzywej logistycznej: 12401.
 • 28.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (11902) była niższa o 1022 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (12924) i o 124 przypadki wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (11778).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  22.2 dnia.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 14585 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 13261, według uogólnionej krzywej logistycznej: 12098.

 • 27.04.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (11617) była niższa o 1103 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (12720) i o 173 przypadki wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (11444).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  21.8 dnia.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 14175 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 12924, według uogólnionej krzywej logistycznej: 11778.
 • 26.04.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (11273) była niższa o 879 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (12152) i o 172 przypadki wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (11101).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  20.2 dnia.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 13748 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 12720, według uogólnionej krzywej logistycznej: 11444.
 • 25.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (10892) była niższa o 204 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (11096) i o 136  przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (10756).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  19.6 dnia.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 13318 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 12152, według uogólnionej krzywej logistycznej: 11101.
 • 24.04.2020

  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (10511) była niższa o 741 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (11252) i o 84  przypadki wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (10427).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  18.6 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 12893 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 11096, według uogólnionej krzywej logistycznej: 10756.
 • 23.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (10169) była niższa o 880 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (11049) i o 72  przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (10097).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  17.9 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 12475 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 11252, według uogólnionej krzywej logistycznej: 10427.
 • 22.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (9856) była niższa o 800 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (10656) i o 111  przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (9745).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  16.7 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 12054 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 11049, według uogólnionej krzywej logistycznej: 10097.
 • 21.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (9593) była niższa o 656 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (10249) i o 227  przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (9366).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie  16.2 dnia. Poniżej zamieszczam wykres pokazujący jak zmieniał się czas podwajania do tej pory. Każdy punkt na wykresie pokazuje, za ile dni podwoiłaby się liczba przypadków, gdyby utrzymywało się wykładnicze tempo rozwoju obliczone na podstawie różnicy między danym dniem, a dniem poprzednim. Im wyższa wartość czasu podwajania, tym wolniej rozwija się epidemia.Wykładnicze tempo rozwoju, charakteryzuje się stałym czasem podwajania. Wartości charakteryzują się dużą zmiennością z dnia na dzień, dlatego do wykresu dołożone są średnia 4 i 7 dniowa.
  Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 11620 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 10656, według uogólnionej krzywej logistycznej: 9745.
 • 20.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (9287) była niższa o 523 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (9810) i o 386  przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (8901).Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 11171 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 10249, według uogólnionej krzywej logistycznej: 9366.
 • 19.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (8742) była niższa o 664 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (9406) i o 216  przypadków wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (8526).Napływające dane wskazują niestety na to, że tempo rozwoju pandemii zaczynawa ponownie się zwiększać. Najbliższe dni pokażą, czy mamy do czynienia tylko z kilkudniowym szumem, czy z powrotem do modelu sub-wykładniczego.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 10681 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 9810, według uogólnionej krzywej logistycznej: 8901.
 • 18.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (8379) była niższa o 633 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (9012) i o 233  przypadki wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (8146).Zaobserwowana wczoraj dzienny przyrost zakażeń, 461 przypadków, jest najwyższym wynikiem w ciągu ostatnich 12 dni i drugim najwyższym wynikiem od początku pandemii w Polsce. Wyższy dzienny przyrost (475 przypadków) obserwowaliśmy dotychczas tylko raz, 5 kwietnia. Było to dzień po zmianie sposobu raportowania wyników przez Ministerstwo Zdrowia i wyniki z tego dnia zawierały także część wyników nie zawartych w raporcie z 4 kwietnia.Czas inkubacji koronawirusa dla większości przypadków wynosi od 4.5 do 5.8 dnia. Tak wysoki wynik z wczoraj, może być pierwszym efektem osłabienia izolacji podczas Świąt Wielkanocnych i przygotowań do nich.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 10242 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 9406, według uogólnionej krzywej logistycznej: 8526.
 • 17.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (7918) była niższa o 725 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (8643) i o 72  przypadki wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (7846).Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 9801 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 9012, według uogólnionej krzywej logistycznej: 8146.
 • 16.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (7582) była niższa o 689 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (8271) i o 23  przypadki wyższa od prognoz z wykorzystaniem uogólnionej krzywej logistycznej (7559).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 13.6 dnia. Należy jednak zauważyć, że przy tak znaczącym odejściu obserwowanych wyników od krzywych wykładniczej i sub-wykładniczej, wartość ta nie jest miarodajna. Aktualny kształt wykresu raportowanych wyników, jak i prognozy przy pomocy krzywych logistycznych, nie wskazują na dalsze podwajanie się liczby przypadków. Ten optymistyczny scenariusz, bazuje jednak na założeniu, że nie pojawi sie tak zwna „druga fala” zachorowań, której wystąpienia nie jesteśmy w stanie przewidzieć.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 9397 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 8643, według uogólnionej krzywej logistycznej: 7846.
 • 15.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (7202) była niższa o 705 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (7907) i o 136 niższa względem prognozowanej uogólnionej krzywej logistycznej (7338).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 13 dni. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 8992 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 8271, według uogólnionej krzywej logistycznej: 7559.
 • 14.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (6934) była niższa o 593 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (7527) i o 158 niższa względem prognozowanej uogólnionej krzywej logistycznej (7092).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 11.5 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 8606 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 7907, według uogólnionej krzywej logistycznej: 7338.
 • 13.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (6674) była niższa o 433 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (7107) i o 107 niższa względem prognozowanej uogólnionej krzywej logistycznej (6777).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 10.3 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 8193 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 7527, według uogólnionej krzywej logistycznej: 7092.
 • 12.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (6356) była niższa o 309 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (6665).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 9.1 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 7741 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 7107, według uogólnionej krzywej logistycznej: 6777.
 • 11.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (5955) była niższa o 273 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (6228).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 9 dni. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 7262 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 6665.
 • 10.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (5575) była niższa o 213 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (5788).Powiększające się od kilku dni rozbieżności pomiędzy przewidywaniami sub-wykładniczymi a raportowanymi liczbami napawa optymizmem. Można zaryzykować stwierdzenie, że wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu przynoszą pożądany skutek. Wciąż jednak, nie można powiedzieć o zahamowaniu epidemii. Cały czas istnieje ryzyko, że za kilka / kilkanaście dni pojawi się tak zwana „druga fala” zachorowań. Przyczynić się temu mogą między innymi wzmożone zakupy i podróże, w ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Takie sytuacje, chwilowego spowolnienia i powrotu do wzrostu wykładniczego, obserwowano już niestety w innych krajach. Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 8.2 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 6790 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 6228.
 • 9.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (5205) była niższa o 150 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (5355).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 7,4 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 6319 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 5788.
 • 8.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (4848) była niższa o 66 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (4914).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 7 dni. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 5842 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 5355.
 • 7.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (4413) była niższa o 96 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (4509).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 6.8 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 5353 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 4914.
 • 6.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (4102) była wyższa o 49 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (4053).Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 6.5 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 4899 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 4509.
 • 5.04.2020
  Podana wczoraj, w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia, sumaryczna liczba zakażeń (3627) była niższa o  60 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (3687). Ten optymistyczny wynik, nie jest jednak wynikiem spowolnienia tempa rozwoju epidemii. Wynika z wprowadzonej zmiany w sposobie raportowania.Wczoraj, bez wcześniejszej zapowiedzi, Ministerstwo Zdrowia przeszło na tryb raportowania 2 razy dziennie. Od dłuższego czasu podawane były 3 raporty dziennie: poranny, popłudniowy i wieczorny. Wczoraj otrzymaliśmy tylko raport poranny i popołudniowy. Ostatni opublikowany wczoraj (4.04) komunikat zamieszczony został o 17:32. W poprzednich dniach były to godziny: 23:02, 21:14, 21:19 itd. Wczorajszy raport zatem, jako ostani raport danego dnia, w porównaniu z podawanymi wcześniej komunikatami, jest zatem zaniżony.Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 6.4 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 4415 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 4053. Ze względu na zmianę polityki informacyjnej Ministerstwa Zdrowia, liczby te są jednak obarczone dużo większą niepewnością niż dotychczas.
 • 4.04.2020
  Podana wczoraj oficjalna sumaryczna liczba przypadków na koniec dnia (3383) była wyższa o  144 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (3239). Błąd prognozy całkowitej liczby zarażonych według modelu sub-wykładniczego wyniósł około 4.4%. Błąd prognozy według modelu wykładniczego (3550 przypadków) wyniósł około 4.9%.Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 5.6 dnia, czyli nieco mniej niż wczoraj. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 4009 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 3687.
 • 3.04.2020
  Podana wczoraj oficjalna sumaryczna liczba przypadków na koniec dnia (2946) była wyższa o  47 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (2899). Błąd prognozy całkowitej liczby zarażonych wyniósł około 1.6%.Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 5.7 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 3550 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 3239.
 • 2.04.2020
  Podana wczoraj oficjalna sumaryczna liczba przypadków na koniec dnia (2554) była niższa o  69 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (2623). Błąd prognozy wyniósł około 2.7%.Przedstawione na drugim wykresie krzywe logistyczne powstają poprzez dopasowanie do istniejących wyników. Dwie z nich (oznaczone jako „spowolnienie +6 dni od 25.03” i „spowolnienie +12 dni od 25.03” opierają się na dodatkowym założeniu, kiedy wystąpić ma w nich punkt przegięcia (w tym przypadku także połowa wysokości). Kształt tych krzywych, w tym ich maksymalna wartość, zmieniają się codziennie w odpowiedzi na najnowsze wyniki.Wczorajszy ostatni dzienny raport na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się ponad godzinę później niż w poprzednich dniach. Ministerstwo poinformowało dziś o zmianie godzin podawania komunikatów. Nie podano jednak przyczyn tych zmian.Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 5.6 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 3168 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 2899.
 • 1.04.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba aktywnych przypadków na koniec dnia (2311 -33 – 1 = 2277) była niższa o  44 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (2321). Błąd prognozy wyniósł około 1.9%.Uwaga: Od dziś zmieniają się dane prezentowane na wykresach. Nie jest to już liczba aktywnych przypadków, tylko sumaryczna liczba potwierdzonych przypadków. Powodem tej zmiany jest brak informacji na temat liczby wyzdrowień w oficjalnych raportach Ministerstwa Zdrowia. Dostałem od czytelników wiele sygnałów, o pojawiających się m.in. w lokalnych mediach  informacjach o wyzdrowieniach. Nie jestem w stanie śledzić i weryfikować wszystkich doniesień medialnych na ten temat. Dlatego, żeby nie pogłębiać błędu w analizach, od dzisiaj dotyczyć  będą całkowitej liczby zakażeń.Ważne: Zmieniła się formuła wykresów. Obejmują one teraz różne zakresy terminów. Wykres górny przedstawia prognozę krótkoterminową, dolny warianty długoterminowe. Na dolnym wykresie przedstawiłem nowe warianty spowolnienia rozwoju epidemii. Uśredniony czas podwajania się liczby zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 5.3 dnia. Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 2868 przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 2623.
 • 31.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (2055 -31 – 1 = 2023) okazała się niższa o  70 przypadków względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (2093). Napływające dane, wciąż jednak odsuwają nas od zakładanych dotychczas prognoz opartych o krzywe logistyczne.Błąd wczorajszej prognozy wyniósł około 3.5%. Uśredniony czas podwajania się liczby aktywnych zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 5 dni.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 2541 aktywnych przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 2321.
 • 30.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (1862 -22 – 1 = 1839) różniła się tylko o 3 przypadki względem przewidywania według modelu sub-wykładniczego (1836). Błąd prognozy wyniósł około 0.2%. Uśredniony czas podwajania się liczby aktywnych zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 4.6 dnia.Przewidywania na dzisiaj, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 2281 aktywnych przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 2093.
 • 29.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (1638 -18 – 1 = 1619) przewyższyła przedstawione wczoraj przewidywania według modelu sub-wykładniczego (1584). Błąd prognozy wyniósł ok 2.2%. Uśredniony czas podwajania się liczby aktywnych zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 4.4 dnia.Jak widać na dolnym wykresie, coraz mniej prawdopodobne jest, żeby ziścił się, którykolwiek z założonych wcześniej scenariuszy opartych o krzywe logistyczne. W najbliższym czasie uaktualnię krzywe logistyczne, przyjmując dzień wprowadzenia stanu epidemii jako punkt odniesienia dla nowych modeli.Przewidywania na dzisiaj, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 2004 aktywnych przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 1836.
 • 28.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (1389 -16 – 1 = 1372) była nieznacznie niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania według modelu sub-wykładniczego (1395). Błąd prognozy wyniósł ok 1.7%. Uśredniony czas podwajania się liczby aktywnych zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 4.2 dnia.Przewidywania na dzisiaj, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 1739 aktywnych przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 1584.
 • 27.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (1221 -16 – 1 = 1204) okazała się być niewiele niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania według modelu sub-wykładniczego (1209). Uśredniony czas podwajania się liczby aktywnych zakażeń (dane z 7 ostatnich dni)  wynosi obecnie 4 dni.W odpowiedzie na rosnącą liczbę komentarzy pod wpisami na Facebooku, dodałem sekcję z odpowiedziami na często zadawane pytania.Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 1527 aktywnych przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 1395.
 • 26.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (1051 -15 = 1037) okazała się być tylko nieznacznie niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania według modelu sub-wykładniczego (1041).Przewidywania na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 1324 aktywnych przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 1209.
 • 25.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (901 – 10) kolejny raz okazała się być niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania (965).Powtarzającą się niezgodność między danymi obserwowanymi, a aktualnie najlepiej dopasowanym, modelem wykładniczym obserwujemy już od około 6 dni. Żeby umożliwić bardziej wiarygodne prognozy na następny dzień, wprowadzam nowy model „sub-wykładniczy”, który powinien okazać się bardziej precyzyjny w prognozach krótkoterminowych. Więcej o tym modelu i o powodach jego zastosowania w dalszej części tekstu.Prognoza na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 1141 aktywnych przypadków, według modelu sub-wykładniczego: 1041.
 • 24.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (749 – 9) jest niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania (825). Obserwowane wyniki, wciąż jednak przyjmują kształt krzywej wykładniczej.Raportowane liczby coraz bardziej oddalają się od najbardziej optymistycznego wariantu z drugiego wykresu. W ciągu kilku najbliższych dni, powinno się okazać czy któryś z pozostałych scenariuszy, opracowanych na podstawie krzywych logistycznych, ma szansę się ziścić.Prognoza na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 965 aktywnych przypadków.
 • 23.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (634 – 8) okazała się niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania (696).Uzupełniłem górny wykres o prognozę, która bazuje tylko na dniach poprzedzających wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego (do 13.03.2020 włącznie). Pozwala to na porównanie, jak zmieniła się dynamika rozwoju sytuacji od tamtej pory.
  Analizując drugi wykres, można zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej optymistyczny  scenariusz, w którym zakładane było znaczne spowolnienie rozwoju epidemii po 6 dniach od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, niestety się nie sprawdza. Przypominam, że w Chinach po zamknięciu Wuhan wzrost wykładniczy w regionie Hubei utrzymywał się jeszcze przez 12 kolejnych dni.Prognoza na koniec dzisiejszego dnia, według aktualnego dopasowania modelu wzrostu wykładniczego, to 825 aktywnych przypadków.
 • 22.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (536 – 6) kolejny raz była niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania (569). Warto jednak zauważyć, że zanotowany wczoraj wzrost liczby aktywnych przypadków (o 111 osób) jest największy jak do tej pory. Przez dwa ostatnie dni przyrosty wynosiły odpowiednio 68 i 70 przypadków, co mogło sugerować znaczące spowolnienie dynamiki rozwoju sytuacji. Niestety, obserwowane liczby zachorowań cały czas przyjmują kształt krzywej wykładniczej.Należy być ostrożnym przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków na podstawie analizy zaledwie kilku wybranych dni. Musimy być świadomi, że napływające wyniki, tak jak każde inne dane eksperymentlane, obarczone są ryzykiem błędów i wahań. Możliwe są chociażby opóźnienia w przedstawianiu wyników z danego dnia. Przykładem tego mogą być między innymi wyniki z 15 i 16 marca (poprzednia niedziela i poniedziałek). Liczba podana w niedzielę (15.03) była niewiele wyższa od dnia poprzedniego, za to w poniedziałek (16.03) wydaje się zawierać wyniki także z niedzieli.Prognoza na koniec dzisiejszego dnia, według modelu wykładniczego, to 696 aktywnych przypadków.
 • 21.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (425 – 5) kolejny raz okazała się być niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania (480). Raportowane liczby zachorowań cały czas przyjmują kształt krzywej wykładniczej. Można jednak zauważyć, że coraz więcej punktów odstaje od dopasowywanej funkcji. Wciąż jest jednak za wcześnie, żeby stwierdzić, który z przedstawianych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny.Prognoza na koniec dzisiejszego dnia, według modelu wykładniczego, to 569 aktywnych przypadków.
 • 20.03.2020
  Podana wczoraj oficjalna liczba zachorowań na koniec dnia (355 – 5) okazała się być niższa niż przedstawione wczoraj przewidywania (400). Nadal jednak wciąż obserwujemy wyraźny wykładniczy wzrost liczby zachorowań.Minister Zdrowia, powiedział wczoraj w wywiadzie, że „zapewne na przełomie tego i przyszłego tygodnia będziemy mieli w granicach 1–1,5 tys. zachorowań„. Ministerstwo nie przedstawia jednak żadnych analiz pokazujących przy pomocy jakich modeli prowadzone są przewidywania. Aktualny trend rozwoju sytuacji, zgodnie z modelem wykładniczym, wskazuje na to, że przekroczenie tysiąca zachorowań może nastąpić około 23 – 24 marca, czyli w najbliższy poniedziałek lub wtorek.Prognoza na koniec dzisiejszego dnia to 480 aktywnych przypadków.
 • 19.03.2020
  Cały czas obserwujemy wyraźny wzrost wykładniczy liczby zachorowań. Wczorajsze wyniki wskazują jednak na niewielkie spowolnienie. Nieznacznie zmniejszyła się m.in. przewidywana maksymalna liczba chorych w modelach logistycznych (z dolnego wykresu). Jak zawsze zalecam jednak ostrożność w interpretacji prognoz. Dane mogą być niepełne ze względu na procedury kwalifikowania do testów czy trudności w laboratoriach prowadzących testy.Uwaga dla osób porównujących wykresy dzień po dniu: zmieniła się skala pionowa na obu wykresach, tak żeby możliwe było prognozowanie na najbliższe dni.Dzisiejsza aktualizacja, wskazała także na konieczność korekty wykorzystywanych przeze mnie danych. Ministerstwo zdrowia wycofało podaną wcześniej informację o 13 wyleczonych, co nie zostało dotychczas odnotowane w danych udostępnianych przez John Hopkins University.
 • 18.03.2020
  Dzisiejsza aktualizacja, nie zmieniła znacząco prezentowanych wczoraj prognoz. Przewidywania wczorajszej liczby aktywnych przypadków sprawdziły się z dużą dokładnością. Wciąż obserwujemy wyraźny wzrost wykładniczy. Media zaczynają poruszać temat, że liczba przeprowadzanych codziennie testów może być niewystarczająca. Dostępne dane pokazują, nie jesteśmy w czołówce pod względem liczby badań na milion mieszkańców. Bez dokładnych danych trudno o wiarygodne prognozy. Jak zawsze zalecam ostrożność w interpretacji modeli logistycznych z dolnego wykresu.
 • 17.03.2020
  Dzisiejsza aktualizacja, podobnie jak wczorajsza, spowodowała spowolnienie w prognozach zarówno w modelu wykładniczym jak i logistycznym. Jeśli ten trend będzie się utrzymywał przez kolejne dni, będzie można mówić o wpływie podjętych działań na rozwój sytuacji i prognozy. Na razie, wciąż jednak jestem ostrożny z optymizmem.  Po pierwsze mamy bardzo mało danych, żeby wiarygodnie prognozować daleko w przyszłość. Po drugie wpływ na wyniki może mieć niedawna zmiana procedury kwalifikacji chorych do testów. Według doniesień medialnych, testom aktualnie poddawane są tylko osoby, które wykazują wyraźne objawy infekcji koronawirusem.
  Uwaga dla osób porównujących wykresy dzień po dniu: zmieniła się skala pionowa na górnym wykresie, tak żeby możliwe było prognozowanie na najbliższe dni.
 • 16.03.2020
  Oficjalne liczby podane wczoraj wieczorem okazały się niższe nie przedstawione przeze mnie przewidywania. Model wykładniczy przewidywał ok 140 aktywnych przypadków, podczas gdy media podawały na koniec dnia 125 potwierdzonych zachorowań, 3 zgony i 13 przypadków wyzdrowienia. Co więcej dane, z których korzystam (udostępniane przez Johns Hopkins University, info poniżej), uaktualniane są raz na dobę i wykazują pewne opóźnienie względem informacji medialnych.Nowe informacje w niewielkim stopniu wpłynęły na model eksponencjalny, pojawiło się nieznaczne spowolnienie. Ujawniła się natomiast duża czułość modeli logistycznych na najnowsze wyniki. We wszystkich wariantach znacząco zmniejszyła się przewidywana maksymalna liczba chorych. Byłbym jednak ostrożny z optymizmem. Wciąż mamy bardzo mało danych, żeby wiarygodnie prognozować tak daleko w przyszłość. Co więcej, napływające od rana informacje medialne sugerują, że wczorajsze dane mogły być niepełne.
 • 15.03.2020
  Przedstawione wczoraj prognozy sprawdziły się wczoraj pod koniec dnia (na końcu wpisu zamieszczam archiwalne przewidywania). Jak na razie epidemia nie spowalnia i rozwija się wykładniczo. Aktualizacja danych zmieniła nieco przewidywania w modelach logistycznych. W każdym z wariantów nieznacznie podniosła sią przewidywana maksymalna liczba chorych, względem przewidywań z wczoraj.
 • 14.03.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.